Get Adobe Flash player

V roce 1931 byl v naší obci založen ,,německý hasičský sbor dobrovolných hasičů“.Nezůstaly po něm žádné písemnosti,pouze spekulace ,zda to nebylo jen hasičské družstvo jako součást německého sboru Velkých Hoštic.

Obec do založení vlastního sboru dobrovolných hasičů patřila pod požární ochranu sboru dobrovolných hasičů Velkých Hoštic.Ročně musela přispívat na provoz jednotky ze své pokladny.Proto se v obecním zastupitelstvu začalo uvažovat o založení vlastního sboru.Návrh byl tedy projednán a schválen.

Tak došlo dne 24.listopadu 1924 k založení sboru dobrovolných hasičů.

Při první ustavující schůzi byli rozděleny jednotlivé funkce. Na schůzi se do sboru přihlásilo 24 činných a 20 přispívajících členů.

Činnost a vývoj sboru dobrovolných hasičů


Nově založený sbor byl bez jakýchkoliv prostředků.První subvenci dostal spolek od státu a to ve výši 1.500kč a obec přispěla na nákup výzbroje a výstroje.Z darů si sbor pořídil starší ruční stříkačku bez příslušenství a výstroj pro 15 mužů.Ke svému prvnímu požáru vyjel sbor 25.července 1925.

Rok od roku pomáhali členové,obce i ostatní občané peněžními příspěvky k vyzbrojení hasičského sboru.Nebyly žádné skladovací prostory pro stříkačku,vybavení a výstroj.Pan Křesťan a Bittner darovali sboru vlastní pozemky pro výstavbu hasičského skladiště.Členové obcházeli všechny domácnosti a prosili o dobrovolné příspěvky pro stavbu.Zámožnější občané darovali větší částky,přispěla i obec.

Roku 1929 byla na darovaném pozemku zahájena stavba hasičského skladiště.Vybrána částka stačila sotva na koupi stavebního materiálu,všechny provedené práce i doprava byly bezplatné.

V té době převzala kmotrovství nad našim sborem Praha – Vinohrady a darovala nám starší ruční čtyřkolovou stříkačku,výzbroj a knihovnu se 130 svazky.

Na podzim roku 1929 byly stavební práce na zbrojnici ukončeny.Při slavnostním otevření se kmotry stali manželé Heidučkovi a darovali sboru 1.000kč.Funkcionáři z Prahy se každým rokem snažili o zdokonalení vybavení a výzbroje.

V roce 1932 byl náš spolek obdarován kanceláří prezidenta částkou 3.500kč.Za tuto částku byla zakoupena nová čtyřkolová ruční dvouproudá stříkačka.

Dne 7.října 1938 byla obec Malé Hoštice,obsazena německou armádou .Činnost sboru byla do konce 2. světové války pozastavena.Všechna výzbroj,výstroj i zbrojnici převzal německý hasičský sbor.

21.dubna 1945 byla naše obec osvobozená Rudou armádou a 8.května skončila 2.světová válka.Naše obec byla válkou hodně zničena.Mnoho členů hasičského sboru se vrátilo domů přímo z bojišť Evropy.Šestnáct našich členů to štěstí nemělo a padli na válečných frontách.

29.července 1945 se sešli občané naší obce na ustávající schůzi požárního sboru.SDH byl znovu založen jako první složka v obci po osvobození.V roce 1947 měl náš sbor 29 činných členů,62 přispívajících a 6 čestných členů.V roce 1948 zakoupil náš sbor motorovou stříkačku.Do roku 1950 jezdil náš sbor koňským potahem.Během roku 1950 byl zakoupen starší nákladní vůz zn.Renault a v roce 1955 byla zakoupena motorová stříkačka PPS-12.V roce 1951 zásluhou našeho sboru byla postavena hasičská zbrojnice v naší osadě Pustých Jakarticích.

V poválečném období silný ročník mládenců odešel na vojnu a mladší ročníky neměli tak velký zájem.Velký úpadek nastal u mladých hasičů,když nám bylo vyřazeno nákladní auto Praga RN.Trvalo 5 let než se nám podařilo koupit Avii,která nám slouží dodnes.

Naše zbrojnice již už není původní.Bylo na ní provedeno mnoho stavebních úprav a kompletní rekonstrukce proběhla v roce 2007 díky obecnímu zastupitelstvu.

Toto je stručný výčet událostí během 85 let života našeho sdružení dobrovolných hasičů.

 


Buď vždy připraven k nápomoci bližnímu svému!